Trajectbegeleider


Als je besluit mee te gaan doen met onze dagbesteding krijg je een persoonlijke trajectbegeleider.

De trajectbegeleider is je vaste aanspreekpunt. Samen bepalen jullie wat jij wilt bereiken. Welke doelen je wilt nastreven. Dat kunnen heel verschillende doelen zijn. Voor de één is dat het krijgen van een vrijwilligersbaan. Voor de ander is dat het opdoen van nieuwe contacten. Je kan werken aan het vergroten van je zelfvertrouwen. Samen kiezen jullie welke activiteiten daar het beste bij passen.

De doelen worden opgeschreven in een trajectplan. Zo werk je op een duidelijke en gestructureerde manier aan je eigen doelen. In individuele gesprekken kijk je samen met je begeleider hoe dat verloopt. Zo ben jij er altijd van verzekerd dat jouw ontwikkeling en werken aan jouw toekomst voorop staat.

Klant Ali: “Voor nu is het een prima plek voor mij.”