Visie / missie


Ieder mens heeft middelen en mogelijkheden om te werken aan het verwerven en behouden van een plek in de maatschappij. Dit geldt ook voor mensen met een beperking.
Ons uitgangspunt is dat inzicht in eigen gedrag nodig is. De eigen verantwoordelijkheid voor gedrag, de eigen houding en het handelen is bepalend voor succes in het leven.

Mensen met een beperking hebben (met ondersteuning) een plek in de maatschappij, waarin op basis van eigen verantwoordelijkheden respectvol met elkaar wordt omgegaan.
 

MISSIE


Iedere klant heeft een plek in de maatschappij waarbij de individuele talenten en beperkingen in balans zijn. Iedere klant is in staat de balans tussen zijn talenten en beperkingen te behouden.

Klant Cees: “Dankzij De Rivierenhof ben ik helemaal veranderd als mens. In positieve zin.”